Bắt đầu sự đổi mới của bạn cùng chúng tôi

ứng tuyển ngay tìm hiểu thêm

Bắt đầu sự đổi mới của bạn cùng chúng tôi

ứng tuyển ngay tìm hiểu thêm

Buymed (thuocsi.vn) dẫn đầu xây dựng nền tảng Công Nghệ Y Tế nhằm nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dùng tại thị trường Việt Nam và Đông Nam Á.

Được thành lập vào năm 2018, Buymed hiện đang hợp tác cùng hơn 1000 công ty Dược uy tín với mong muốn đảm bảo nguồn cung thuốc & dược phẩm chất lượng cao cho hơn 35.000 nhà thuốc toàn quốc.

Trong giai đoạn tới, Buymed đặt mục tiêu phát triển chuỗi cung ứng, tự động hóa kho vận và mở rộng hệ thống phân phối trên toàn thị trường Việt Nam và Đông Nam Á.

“We build health ecosystems that no one else has dared to build”

Tìm kiếm cơ hội dành cho bạn

Life at Thuocsi

Đội ngũ Lãnh đạo Thuocsi.vn

HOANG NGUYEN
CEO & CO-Founder

PETER NGUYEN
chairman & Co-Founder

VU VUONG
CCO & CO-FOUNDER

VAN BUI
COO

NAM PHAM
HEAD OF ENGINEERING