Accounting Assistant

Department:

Finance

Level:

Junior

Office Location:

Ho Chi Minh City

Responsibilities:

  • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục Xuất/ Nhập hàng hóa
  • Kiểm tra các hóa đơn Đối chiếu và nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống
  • Hạch toán việc xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu
  • Làm báo cáo hàng tồn, báo cáo xuất nhập tồn
  • Tham gia công tác kiểm kê định kỳ
  • Những công việc khác liên quan đến kế toán sẽ được giao bởi Head of Finance

Requirements:

  • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính kế toán, kinh tế
  • Thành thạo tin học văn phòng
  • Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
  • Chịu được áp lực công việc

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx