Digital Marketing Specialist

Department:

Product/Growth

Level:

Specialist

Office Location:

Ho Chi Minh city

Job Description:

  • Tạo và quản lí quảng cáo  sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online (Facebook, Google, Instagram, Tiktok, Youtube…) 
  • Đóng góp ý tưởng góp phần vào đặt mục tiêu tăng trưởng của công ty.  
  • Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.  
  • Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Email Marketing, Social Media, SMS Marketing,…). 
  • Quản lí, thử nghiệm để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.  
  • Biết sử dụng Google Analytics, Google Tag Managner,..và đã từng chạy quảng cáo B2B là một lợi thế 

Requirements:

  • Có kiến thức về SEO, Google Analytics, Facebook ads, Google Ads, Zalo ads,… 
  • Có khả năng lập kế hoạch, thực hiện các media plan. 
  • Trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tạo chiến dịch quảng cáo 
  • Có kinh nghiệm mảng Digital Marketing cho Website, SEO, Email Marketing, SMS Marketing

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx