Seller Onboarding

Department:

Growth

Office Location:

Ho Chi Minh city

Job Description:

– Hỗ trợ Nhà Cung Cấp đăng kí tài khoản trên hệ thống Thuocsi Seller Center.

– Phối hợp với các phòng ban và phổ biến quy trình làm việc với Nhà Cung Cấp.

– Đào tạo và hướng dẫn Nhà Cung cấp mới về quy trình và cách quản lý tài khoản trên hệ thống bán hàng Thuocsi.

– Kiểm tra và đảm bảo người bán có đủ điều kiện để kích hoạt tài khoản Nhà Cung Cấp của họ trên hệ thống. (Hệ thống bán hàng sẽ duy trì hoạt động bán hàng cho Nhà Cung Cấp).

– Thiết lập, sắp xếp các cuộc họp để đào tạo tất cả người bán hàng theo tuần/ tháng.

– Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hệ thống, và  báo cáo kinh doanh.

– Thu nhận những đóng góp, ý kiến từ Nhà Cung Cấp để báo cáo cải thiện hệ thống Bán hang.

– Hợp tác chặt chẽ với đối tác Vận chuyển, Người bán/Nhà cung cấp, Kho hàng và đội bán hàng.

Requirements:

– Có kinh nghiệm trên 6 tháng tại các vị trí liên quan như dịch vụ khách hàng, liên kết đào tạo.

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và yêu thích về E-commerce (thương mại điện tử).

– Có kinh nghiệm làm việc tốt với khách hang qua điện thoại và gặp mặt trực tiếp.

– Có khả năng việc làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

– Có khả năng sáng tạo, chủ động trong công việc, tổ chức tốt.

– Giao tiếp và xử lý tính huống tốt.

– Không ngại tiếp cận và thúc đẩy các phòng ban khác để đưa ra kết quả đúng hạn.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx