Senior Accountant

Department:

Finance & Accounting

Office Location:

Ho Chi Minh city

Job Description:

– Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh lên phần mềm

– Hướng dẫn, hỗ trợ kiểm tra các bút toán hạch toán của kế toán viên, đối chiếu số dư trên sổ sách của kế toán và số liệu thực tế (ngân hàng, tiền mặt, công nợ,…) phục vụ công việc đóng sổ hàng tháng, quý, năm

– Làm việc với kiểm toán và thuế khi có yêu cầu

– Định kỳ tham gia kiểm kê hàng hóa và kiểm kê tài sản

– Đôn đốc, hỗ trợ lập báo cáo tài chính cuối năm theo quy định của cơ quan thuế, nhà nước

– Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty – Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Requirements:

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán.

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

– Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

– Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng trên máy tính, ưu tiên cho người có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa, ERP.

– Chịu được áp lực, có tinh thần học hỏi, chăm chỉ, tỉ mỉ.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx