UX/UI Designer

Department:

Product

Office Location:

Ho Chi Minh city

Job Description:

 • Tiếp nhận và phân tích yêu cầu tính năng từ Product manager và Business team 
 • Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho các ứng dụng web/mobile dựa trên các yêu cầu đã phân tích bao gồm user flows, wireframes và prototypes khi cần thiết 
 • Phân tích khách hàng và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các cải tiến trong thiết kế 
 • Đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc 
 • Thiết kế design system cho các sản phẩm 

Requirements:

 • Kinh nghiệm thiết kế chuyên nghiệp từ 2 năm trở lên 
 • Thành thạo sử dụng các công cụ thiết kế: Figma, Photoshop, Illustrator, … 
 • Portfolio công việc thiết kế UI/UX trên các nền tảng web/mobile 
 • Làm việc tỉ mỉ, có trách nhiệm 
 • Quản lý thời gian hiệu quả, quản lý multitask và chịu được áp lực công việc 
 • Có tinh thần làm việc nhóm 
 • Có kinh nghiệm trong việc thiết kế design system và style guideline là một lợi thế 
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty công nghệ là một lợi thế 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx